Jak płacić podatki w afiliacji?

Programy Partnerskie to temat, który pojawia się zawsze, gdy mówimy o zarabianiu przez Internet. Trochę mniej mówi się o podatkach w afiliacji dlatego postaram się to rozwinąć. Jeśli nie wiesz czym są Programy Partnerskie to sprawdź mój poprzedni wpis :) 

W skrócie chodzi o polecanie (reklamowanie) produktów czy usług różnych firm używając do tego linków czy bannerów reklamowych np. na własnej stronie internetowej.  Wybór środka reklamy zależy od naszej kreatywności. Można reklamować się prawie wszędzie. Na komunikatorach, blogach czy w mailach – o ile dopuszcza to regulamin programu partnerskiego z którego korzystamy. 

Nasz zarobek to prowizja od sprzedaży zareklamowanego produktu czy usługi. W praktyce, jeśli użytkownik wejdzie na reklamowaną przez nas stronę i dokona zakupu, wtedy my otrzymujemy prowizję. 

I w tym miejscu często pojawia się pytanie co z urzędem skarbowym? W jaki sposób płacić podatki w afiliacji, jak rozpoznać przychód, jak obliczyć i rozliczyć się z zarobionych pieniędzy? Wiele osób uważa te tematy za trudne i nieciekawe.

Okazuje się, że diabeł nie jest taki straszny, jak go malują, a ten artykuł powinien zostać Twoim kompendium podatkowej wiedzy afiliacyjnej.

Na firmę czy osobę fizyczną?

Niezależnie od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy jesteś osobą fizyczną przychody z sieci afiliacyjnej należy wykazać w zeznaniu rocznym tak samo, jak każde inne przychody. To jaki rodzaj konta wybierzemy dołączając do Programu Partnerskiego będzie decydować jak będziemy się rozliczać.

Działalność gospodarcza
Podatki w Afiliacji

Gdy posiadamy własną działalność gospodarczą (co nie jest oczywiście wymagane) i nawiązujemy współpracę z siecią afiliacyjną, nie ma znaczenia czy rozliczamy się według stawek podatkowych, podatkiem liniowym czy ryczałtem.

Jeżeli uzyskujemy przychody z afiliacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wówczas powinny być one opodatkowane na takich samych zasadach jak pozostałe przychody w firmie.

W skrócie wystawiamy fakturę za swoje działania zgodnie z informacjami, które system wyświetli nam podczas zlecania wypłaty.

Prowadząc działalność gospodarczą odprowadzamy podatek dochodowy co miesiąc od każdej wystawionej faktury. Po zakończeniu roku podatkowego wykazujemy wszystkie przychody, łącznie z przychodami z najmu powierzchni reklamowych. 

W składanym zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L czy PIT-28) musimy wpisać kwoty podane przez księgowego lub wynikające z programu rozliczeniowego i to tyle.

Osoba fizyczna
Podatki w Afiliacji

Jeżeli nie prowadzimy firmy, a działania w Programie Partnerskim to forma dorobienia do budżetu domowego będziemy rozliczać się jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jest to forma w jakiej rejestruje się większość wydawców w Programach Partnerskich. Ze względu na specyficzną formę takiego zarabiania jakim jest „najem powierzchni reklamowej”, postaram się to wyjaśnić trochę dokładniej. 

  Kwalifikowanie przychodu z najmu powierzchni reklamowych

  Dość długo organy podatkowe stały na stanowisku, że udostępnianie strony internetowej za wynagrodzeniem jest formą umowy nienazwanej, której nie można jednoznacznie przypisać cech umowy najmu lub dzierżawy. Przychody poza działalnością gospodarczą były kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

  Dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało jednolitą, lecz odmienną od dotychczasowego stanowiska Ministerstwa Finansów, linię rozstrzygnięć w tym zakresie. W wyrokach sądów administracyjnych uznawano, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT).

  To przekonało Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 z dnia 05.09.2014 r., w której utrzymał stanowisko sądów administracyjnych wskazując, że:

  “Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.”

  Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów zachowała swoją aktualność do dnia dzisiejszego i powołują się na nią organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

  W jaki sposób opodatkować przychody z najmu powierzchni reklamowych?

  Przychody z najmu powierzchni reklamowych uzyskane poza działalnością gospodarczą można opodatkować na dwa sposoby:

  • podatkiem dochodowym według skali podatkowej 17% i 32% powyżej 85.528 zł,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5% i 12,5% powyżej 100.000 zł.
  Robert Sobolewski - US-17%
  Rozliczenie na zasadach ogólnych
  Robert Sobolewski - US-8,5%
  Rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego

  Rozliczenie na zasadach ogólnych

  W przypadku najmu powierzchni reklamowej obowiązują takie same zasady jak w przypadku innych najmów. Trzeba miesięcznie obliczać należne zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać je w terminach miesięcznych do urzędu skarbowego.

  Od kwoty jaka wpłynie w danym miesiącu na nasze konto z programów partnerskich, odejmujemy wszelkie koszty uzyskania. Są nimi wszystkie wydatki, które bezpośrednio wiążą się z utrzymaniem, prowadzeniem i eksploatacją powierzchni reklamowej. Może to być np. koszt wynajęcia serwera, opłacenia domeny lub firmy, która to robi za nas.

  Obliczony w taki sposób dochód jest podstawą do opodatkowania dlatego mnożymy go przez 17% stawki podatkowej (w poprzednich latach było to 18%). W przypadku, gdy w roku podatkowym suma dochodu przekroczy kwotę 85 528 zł, nadwyżka powinna uwzględniać 32% stawkę podatkową. Tak otrzymany podatek należny pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. Ważne jest, że podatki zaokrąglamy do pełnych złotych. Tak obliczoną kwotę podatku należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca.

  Po zakończeniu roku, dochody z Programu Partnerskiego należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Pomimo, że jako osoba fizyczna zwykle rozliczamy się, korzystając z formularza PIT-37, w tym przypadku zamiast niego wypełniamy PIT-36. Jest on rozwinięciem PIT-37 – tak samo pozwala rozliczyć dochody z umowy o pracę, działalności gospodarczej a, co najważniejsze dla nas, można rozliczyć dochody ze źródła „Najem lub dzierżawa”. Formularz PIT-36 za rok 2020 składamy do US do dnia 30 kwietnia 2021.

  programy partnerskie - robert sobolewski

  Rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego

  Ryczał ewidencjonowany to najpopularniejsza forma opodatkowania, zarobków w Programach Partnerskich. Wynika to z faktu stosowania stałej stawki 8,5% liczonej od przychodu – czyli dokładnie od kwoty, która wpływa na nasze konto z tytułu wynajęcia powierzchni reklamowej. (w tym przypadku nie rozlicza się żadnych kosztów, które ponosimy np. hosting i nie przysługuje nam tzw. kwota wolna od podatkuJeżeli przychód przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 000 zł, do nadwyżki stosuje się stawkę 12,5%. 

  W ten sposób obliczony podatek należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca wskazując jako tytuł przelewu formularz PPE. Pierwsza taka wpłata jest jednoznaczna z wyborem ryczałtu ewidencjonowanego jako formy rozliczenia przychodów z tego źródła.

  Po zakończeniu roku jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania rocznego w postaci formularza PIT-28 do 31 stycznia roku następnego ( za 2020 rok do końca lutego ). 

  Jest to dodatkowy formularz roczny niezależny od innych – w szczególności PIT-37. Jeżeli uzyskujemy przychody z innych źródeł (np. umowa o pracę) wówczas należy złożyć do US dodatkowo formularz PIT-37 ( do końca kwietnia ), na którym nie wykazujemy już przychodu z wynajmu powierzchni reklamowej. 

  Obliczenie podatku ryczałtowego i jego wpłata

  Ryczałt to stała stawka procentowa 8,5% obliczana od osiągniętego przychodu (w tym przypadku nie rozlicza się żadnych kosztów, które ponosimy np. hosting i nie przysługuje nam tzw. kwota wolna od podatku).

  Oblicza się go za każdy miesiąc, od stycznia do grudnia, należy jednak pamiętać, że:

  • ryczałt obliczony od stycznia do listopada wpłaca się do Urzędu Skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca (np. za styczeń płacimy do 20 lutego) na odpowiedni numer rachunku bankowego,
  • za grudzień ryczałt opłaca się w terminie złożenia zeznania rocznego, nie później niż do 31 stycznia roku następnego. Jeśli 31 stycznia jest dniem wolnym od pracy (weekend), to termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

  PRZYKŁAD:
  Podatnik osiągnął w miesiącu lipcu 2 500 zł przychodu z tytułu najmu powierzchni reklamowej w programie partnerskim. Jak obliczyć podatek należny do urzędu skarbowego?

  2 500 x 8,5% = 212,50 zł

  Kwoty należnego podatku zawsze zaokrąglamy do pełnych złotych dlatego podatek należny do Urzędu Skarbowego w podanym przykładnie wynosi więc 213 zł i jest płatny do 20 sierpnia.

  Od 2020 roku podatki (także zryczałtowany podatek dochodowy) należy wpłaać na mikrorachunek, który wygenerujemy (jako osoba fizyczna) na podstawie numeru PESEL na dedykowanej stronie Ministerstwa Finansów

  Obliczony podatek należy wpłacić na wskazując jako tytuł przelewu formularz PPE i to tyle :) 

  Jak zdecydować się na odpowiedni Program Partnerski?

  Istnieje wiele firm i instytucji, które organizują programy partnerskie. Jak zacząć na nich zarabiać? Pierwszym krokiem będzie wybór odpowiedniego dla nas programu. Ważne, aby program partnerski miał jasną strukturę – partner od razu powinien wiedzieć, ile i na czym zarobi. Warto skorzystać z takich programów, które prowadzone są przez znane firmy czy instytucje, ponieważ ich renoma sprawi, że łatwiej będzie przyciągnąć do nich klientów.

  Każda sieć afiliacyjna dostarcza swoje regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych i wystawiania faktur/rachunków. Regulaminy odnośnie całej współpracy oraz wszystkie dokładne informacje znajdziesz w swoim panelu użytkownika konkretnego programu partnerskiego. Pamiętajmy też, że firmy afiliacyjne dbają o to, aby cały proces pracy z nimi był dla nas łatwy i czytelny, dlatego w razie dodatkowych pytań warto do nich napisać.  

  Informacje końcowe

  Pamiętaj, że:

  • każdy przychód jaki uzyskujemy również z programów partnerskich podlega obowiązkowi podatkowemu!
  • niezależnie od tego czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jesteśmy osobą fizyczną przychody z sieci afiliacyjnej należy wykazać w zeznaniu rocznym tak samo, jak każde inne przychody! 
  • przychody z najmu powierzchni reklamowych uzyskane poza działalnością gospodarczą można opodatkować na dwa sposoby:

   • podatkiem dochodowym według skali podatkowej 17% i 32% powyżej 85.528 zł,
   • zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5% i 12,5% powyżej 100.000 zł.
  • od 2020 roku podatki (także zryczałtowany podatek dochodowy) płacimy na mikrorachunek, który trzeba wygenerować (jako osoba fizyczna) na podstawie swojego numeru PESEL na dedykowanej stronie Ministerstwa Finansów,
  • datą uzyskania przychodów nie jest data zlecenia przelewu w Panelu Partnera tylko dzień, w którym środki rzeczywiście wpłyną na nasze konto,
  • Program Partnerski nie jest zobowiązany do przekazywania do Urzędu Skarbowego informacji o przychodach, jakie uzyskamy w toku współpracy, ale może przekazać takie dane w wyniku trwającej kontroli podatkowej.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, albo coś jest nie wystarczająco wyjaśnione zawsze warto zasięgnąć informacji u źródła. Listę Urzędów Skarbowych do których możesz zwrócić się z pytaniem znajdziesz TUTAJ (https://www.e-pity.pl/lista-urzedow-skarbowych/).

  Uwaga! Powyższy wpis nie ma znamion doradztwa podatkowego. W każdym przypadku warto zasięgnąć opinii księgowego, doradcy finansowego, przynależnego Urzędu Skarbowego lub zadzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej w celu uzyskania bieżących informacji. Robert Sobolewski będący właścicielem bloga robsob.pl nie odpowiada za następstwa błędnych decyzji, działań lub zaniechań czytelników.

  Strona internetowa robsob.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.
  Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: robsob.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
  Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

  error: