Poradnik: jak zamknąć konto w banku?

Poradnik: jak zamknąć konto w banku?

Usługi bankowe na polskim rynku oferują tak wiele różnych instytucji, że nietrudno jest się pogubić w dostępnych możliwościach. Na blogu systematycznie pojawiają się artykuły omawiające aktualne promocje w bankach, w ramach których można zarabiać każdego miesiąca realne pieniądze. Otwieranie nowych kont warto mieć pod kontrolą z kilku powodów. Zamykanie nieużywanych rachunków chroni Nas przed naliczaniem opłat i występowaniem debetu. Ponadto, im szybciej rachunek zostanie rozwiązany, tym szybciej minie okres karencji, a Wy będziecie mogli wziąć udział w kolejnej promocji i otrzymać dodatkową premię. Ten poradnik: jak zamknąć konto w banku zawiera wszystko, czego trzeba, by szybko i sprawnie pozbyć się niechcianych rachunków. Kawał dobrej roboty.

Jak wypowiedzieć umowę w banku – krok po kroku

Jakie informacje znajdziecie w poradniku:

 • dostępne formy wypowiedzenia umowy (oddział, infolinia, wypowiedzenie listowne, mailowe, przez Internet);
 • niezbędne dokumenty do zamknięcia rachunku (wzór wypowiedzenia, wniosek) oraz adresy do wysyłki;
 • koszty zamknięcia konta, okres wypowiedzenia (ile trzeba czekać na zamknięcie konta);
 • czy jest możliwość podania numeru konta do rozdysponowania pozostałych środków (osadu) na koncie (czy są za to jakieś opłaty) oraz co należy zrobić z debetem w koncie, który został naliczony podczas nieużywania rachunku;
 • czy trzeba osobno zamykać dostęp do systemu bankowości internetowej;
 • czy można (i w jaki sposób) wycofać zgody na wysyłanie informacji handlowych mailowo oraz telefonicznie (SMS i połączenia konsultantów);
 • czy jednocześnie zostanie zamknięta karta debetowa oraz czy można ją zniszczyć we własnym zakresie?

Na końcu znajdziecie wzór wypowiedzenia umowy dla banków, które nie udostępniają własnych druków.

Przejdźmy do konkretów – poniżej lista banków i najważniejsze informacje, które pozwolą Wam szybko i skutecznie zamknąć rachunek w każdym z nich.

Wypowiadanie umowy w Alior Banku przebiega szybko i sprawnie. Do dyspozycji macie cztery drogi dostarczenia rezygnacji.

Sposoby zamknięcia konta
W Alior Banku obowiązuje standardowy, miesięczny okres wypowiedzenia. Konto możecie zamknąć:

 1. w oddziale Alior Banku (weźcie ze sobą dowód tożsamości) – Alior Bank – oddziały;
 2. na infolinii pod numerem 19 502 lub +48 12 370 70 00;
 3. drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny Alior Banku tj.

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (wypowiadając umowę rachunku korespondencyjnie, saldo rachunku powinno wynosić 0,00 zł);

4) elektronicznie, wysyłając wiadomość z bankowości internetowej Alior Online, należy wybrać typ wiadomości: dyspozycja > rachunki bankowe (zamknięcie konta). Potem wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami.

Potrzebne dokumenty
Wypowiedzenie może być złożone na druku Banku (Wypowiedzenie – formularz) lub napisane odręcznie. Jeżeli wypowiedzenie będzie spisane odręcznie niezbędne jest, aby zawierało informacje pozwalające na identyfikację danych właściciela oraz danych rachunku, który będzie wypowiadany. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu odręcznego podpisu.

Środki na rachunku
Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podania sposobu rozdysponowania środków z rachunku. W przypadku braku takiej dyspozycji, bank w dniu zamknięcia rachunku przenosi środki na rachunek nieoprocentowany. Pieniądze można wypłacić w oddziale.

Jeśli w dniu zamknięcia rachunku saldo będzie wynosiło mniej niż 0 zł, dyspozycja zamknięcia nie zostanie wykonana.

Koszty i opłaty
Zamknięcie konta jest darmowe.

Karty płatnicze
Karta zostanie zamknięta po złożeniu wypowiedzenia rachunku. Wystarczy więc, że zniszczycie ją, przecinając pasek magnetyczny. Nie ma potrzeby odsyłania jej do banku.

Bankowość internetowa
Zamknięcie bankowości elektronicznej wymaga wypowiedzenia tak zwanej umowy ramowej. Można zrobić to w oddziale banku przy okazji zamykania rachunku lub korespondencyjnie, wysyłając wypowiedzenie (na przykład razem z dyspozycją zamknięcia konta).

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • Alior Online w zakładce Ustawienia (kliknijcie Zgody i oświadczenia, a następnie Zgoda na marketing Banku),
 • aplikację mobilną (odszukajcie kolejno zakładki: Profil, Dane Osobowe i Zgoda na marketing Banku),
 • kontakt z Infolinią Alior Banku,
 • w dowolnym Oddziale Banku.

Regulaminy usług banku znajdziecie tutaj

„Popularna marka, dość aktywnie pozyskująca nowych klientów” to delikatne określenie francuskiego banku. W rzeczywistości BNP Paribas strzela nowymi promocjami niczym z karabinu. Jako, że okresy karencji są bardzo krótkie (9 lub 12 miesięcy) warto sprawnie zamykać konta, by korzystać z przywileju bycia „nowym klientem”.

Sposoby zamknięcia rachunku
Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Konto możecie zamknąć na dwa sposoby:

 1. w oddziale BGŻ BNP Paribas – lista placówek;
 2. wysyłając wypowiedzenie na adres: BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
 3. przez infolinię banku.

Potrzebne dokumenty
Dyspozycję można napisać odręcznie. Dla rachunków zakładanych w oddziale dyspozycja powinna zawierać podpis zgodny z kartą wzorów podpisów, dla rachunków założonych przez internet dyspozycja powinna zawierać podpis zgodny z podpisem znajdującym się w dowodzie osobistym. Skorzystajcie z wzoru wypowiedzenia, który umieściłem na końcu artykułu.

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ewentualnego ujemnego salda należy się pozbyć przed końcem okresu wypowiedzenia.

Koszty i opłaty
Bank nie pobiera opłat za zamknięcie rachunku.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Po zamknięciu konta zastrzeżeniu ulega karta wydana do rachunku oraz następuje dezaktywacja bankowości internetowej.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez dyspozycję złożoną w oddziale lub kontakt z infolinią pod numerem 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500.

Regulaminy banku znajdziecie pod tym linkie

Bank znany z ciekawych promocji, w których do zdobycia były smartfony, tablety i wartościowe vouchery na zakupy. Najlepsze promocje kart kredytowych? Tylko Citi Handlowy W tym artykule zajmujemy się jednak wyłącznie kontami osobistymi.

Sposoby zamknięcia rachunku
Okres wypowiedzenia to standardowe 30 dni. Konto możecie zamknąć:

 1. w oddziale Citi Handlowego – lista placówek;
 2. drogą listowną przesyłając pismo na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa;
 3. za pośrednictwem platformy Citibank Online. Przejdźcie do zakładki Kontakt, a następnie Napisz nową wiadomość. W treści dyspozycji należy podać numer konta, którego dotyczy rezygnacja;
 4. przez CitiPhone +48 22 362 24 84 (wymagana będzie weryfikacja CitiPhone PINem).

Potrzebne dokumenty
Dyspozycję zamknięcia konta można napisać odręcznie. Należy w niej zawrzeć numer rachunku, dane identyfikacyjne z dowodu osobistego oraz podpis zgodny z podpisem na umowie. Możecie również skorzystać z udostępnionego w tym artykule wzoru (na końcu wpisu).

Koszty i opłaty
Wypowiedzenie umowy rachunku jest bezpłatne.

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Wraz z rozwiązaniem umowy o konto osobiste następuję zamknięcie karty debetowej. Należy ją zniszczyć samodzielnie.

Blokada dostępu do serwisu Citibank Online wymaga złożenia takiej dyspozycji przed zamknięciem konta. Zrobicie to w ten sam sposób, co przekazanie wypowiedzenia. Najlepiej załatwić jest wszystkie sprawy w jednym piśmie lub w jednej wiadomości.

Zgody marketingowe
Zgody marketingowe wyrażone wcześniej możecie odwołać tymi samymi drogami, co przekazanie wypowiedzenia. Najprościej będzie zawrzeć taką prośbę w wypowiedzeniu umowy rachunku.

Regulamin banku znajduje się tutaj

Bank znany z doskonałych promocji oferujących nieoprocentowane kredyty oraz sowitych premii gotówkowych i ciekawych rozwiązań depozytowych.

Sposoby zamknięcia rachunku
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Pisemne wypowiedzenie należy złożyć:

 1. w dowolnym oddziale Credit Agricole (weźcie ze sobą dowód osobisty) – lista placówek;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław.

Warunkiem realizacji wypowiedzenia przesłanego korespondencyjnie jest zgodność podpisu pod dyspozycją z wzorem podpisu, złożonym w banku przez posiadacza konta.

Potrzebne dokumenty
Wypowiedzenie tworzone jest przez klienta na własną rękę. Bank nie udostępnia własnego druku. Zachęcam do skorzystania ze stworzonego przeze mnie wzoru wypowiedzenia, zamieszczonego na końcu artykułu.

Koszty i opłaty oraz środki na rachunku
Podczas składania wypowiedzenia należy wskazać konto, na które bank ma przekazać środki. Bank z tego tytułu (przelew na wskazane konto) pobierze opłatę za przelew zgodnie z posiadanym pakietem konta (na podstawie aktualnej tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych). Nie ma opłaty (kosztów) za zamknięcia rachunku.

Ujemne saldo należy uregulować w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli po upływie 30 dni okresu wypowiedzenia saldo wyniesie 0 zł, bank zamknie konto.

Bankowość internetowa
Wypowiedzenie umowy bankowości elektronicznej należy złożyć przy okazji wypowiadania umowy rachunku. Można zawrzeć tę prośbę w jednym dokumencie, nie trzeba tworzyć osobnego pisma.

Karty płatnicze
Karta płatnicza zostaje zastrzeżona w momencie zamknięcia rachunku. Możecie ją zniszczyć, przecinając nożyczkami wzdłuż paska magnetycznego i wyrzucić.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • serwis internetowy, za pośrednictwem poczty wewnętrznej,
 • formularz kontaktowy,
 • kontakt z Infolinią Credit Agricole pod numerem 19 019 lub 71 35 49 009,
 • w dowolnym Oddziale Banku,
 • korespondencyjnie, wysyłając dyspozycję na wskazany wyżej adres.

Regulamin banku znajduje się tutaj

„Popularna marka, dość aktywnie pozyskująca nowych klientów” to delikatne określenie francuskiego banku. W rzeczywistości BNP Paribas strzela nowymi promocjami niczym z karabinu. Jako, że okresy karencji są bardzo krótkie (9 lub 12 miesięcy) warto sprawnie zamykać konta, by korzystać z przywileju bycia „nowym klientem”.

Sposoby zamknięcia rachunku
Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Konto możecie zamknąć na dwa sposoby:

1) w oddziale BGŻ BNP Paribas – lista placówek;

2) wysyłając wypowiedzenie na adres: BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,

3) przez infolinię banku.

Potrzebne dokumenty
Dyspozycję można napisać odręcznie. Dla rachunków zakładanych w oddziale dyspozycja powinna zawierać podpis zgodny z kartą wzorów podpisów, dla rachunków założonych przez internet dyspozycja powinna zawierać podpis zgodny z podpisem znajdującym się w dowodzie osobistym. Skorzystajcie z wzoru wypowiedzenia, który umieściłem na końcu artykułu.

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ewentualnego ujemnego salda należy się pozbyć przed końcem okresu wypowiedzenia.

Koszty i opłaty
Bank nie pobiera opłat za zamknięcie rachunku.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Po zamknięciu konta zastrzeżeniu ulega karta wydana do rachunku oraz następuje dezaktywacja bankowości internetowej.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez dyspozycję złożoną w oddziale lub kontakt z infolinią pod numerem 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500.

Regulaminy banku znajdziecie pod tym linkiem

Bank znany przede wszystkim ze świetnych lokat i przyzwoitych rachunków firmowych. Co do rachunków osobistych, największą zaletą przez lata była bezwzględna darmowość prowadzenia rachunku i usług dodatkowych. Konto warto utrzymywać aktywne ze względu na promocyjne lokaty skierowane wyłącznie do posiadaczy rachunku w banku. Jeśli wolicie je zamknąć…

Sposoby zamknięcia rachunku
Okres wypowiedzenia rachunku wynosi w tym banku 30 dni. Umowę konta rozwiążecie na trzy sposoby:

 1. w oddziale Idea Banku – lista dostępnych placówek;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres banku: Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa;
 3. poprzez infolinię pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111.

Potrzebne dokumenty
Na stronie Idea Banku nie znajdziecie wzoru wypowiedzenia. Możecie napisać je ręcznie lub pobrać plik, który udostępniam na końcu artykułu. Jeśli zdecydujecie się na zamknięcie konta w oddziale, nie będziecie musieli się tym martwić.

Koszty i opłaty
Zamknięcie konta w Idea Banku jest bezpłatne.

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu należy wskazać numer rachunku do przekazania wypowiedzenia. Jeśli na koncie widnieje ujemne saldo, trzeba spłacić je w ciągu okresu wypowiedzenia.

Karty płatnicze
Karta do rachunku przestanie być ważna po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Wystarczy, że ją zniszczycie i zutylizujecie, nie ma obowiązku odsyłania jej do banku.

Bankowość internetowa i zgody marketingowe
Umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej może być rozwiązana razem z umową rachunku, ale należy to koniecznie zaznaczyć w treści wypowiedzenia. Prośbę o odwołanie udzielonych zgód marketingowych najlepiej jest zawrzeć w piśmie wypowiedzenia umowy rachunku.

Regulamin banku znajdziecie pod tym linkiem

Bank premiujący za oszczędzanie i inwestowanie – szczególnie w fundusze oraz IKE/IKZE. Ponadto od lat dostępne są kolejne promocje Konta z Lwem Direct oraz Konta Mobi. Okresy karencji skracają się z edycji na edycję, dlatego warto dbać o status „nowego klienta”.

Sposoby zamknięcia rachunku
Zamknięcie rachunku musi odbyć się na piśmie. Konto można zamknąć natychmiastowo, bez okresu wypowiedzenia:

 1. w oddziale banku ING – oddziały ING Banku Śląskiego;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

Potrzebne dokumenty
Jeśli w celu zamknięcia konta wybierzecie się do banku, druk będzie czekał w placówce. Jeśli zdecydujecie się na rozwiązanie umowy drogą korespondencyjną, dyspozycja musi zawierać wszystkie dane konieczne do jej realizacji: dane osobowe (w tym pełny adres i PESEL, rodzaj i serię oraz datę ważności dokumentu tożsamości), podpis i numer konta.

Koszty zamknięcia i środki na rachunku
Bank nie pobiera opłat za zamknięcie konta. Saldo rachunku w momencie zamknięcia powinno wynosić 0 zł. Jeśli na koncie znajdują się jakiekolwiek pieniądze, należy wskazać (w wypowiedzeniu) numer rachunku do ich przekazania. Jeśli go nie wskażecie, bank zaksięguje środki na nieoprocentowanym rachunku technicznym. Będziecie wtedy mogli wypłacić je w placówce banku.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Kartę można oddać w oddziale banku lub zniszczyć samodzielnie. Jednakże karta powinna być zniszczona w sposób trwały, tak jak przecięta wzdłuż paska magnetycznego i mikroprocesora (chipa), chyba że karta posiada jedynie formę zapisu elektronicznego.

W przypadku zamknięcia konta, zamykane są wszystkie dodatkowe usługi, jak bankowość elektroniczna, czy karty płatnicze.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • usługę bankowości elektronicznej ING BankOnLine w zakładce Profil/ Dane teleadresowe użytkownika,
 • na infolinii banku,
 • w oddziale banku.

Regulamin banku znajduje się tutaj

Jeden z liderów na rynku promocji bankowych z wygodną aplikacją i wieloma funkcjonalnościami. Okresy karencji są zróżnicowane, więc pilnowanie statusu „nowego klienta” może Wam się przydać $$$

Sposoby zamknięcia rachunku
Konto zostanie zamknięte po miesięcznym okresie wypowiedzenia, które złożyć można pisemnie, przez infolinię lub drogą elektroniczną:

 1. w oddziale mBanku (pamiętajcie, by mieć przy sobie ważny dowód osobisty) – placówki mBanku;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny: mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2;
 3. za pośrednictwem mLinii pod numerem: 801 300 800 lub +48 42 6 300 800;
 4. samodzielnie w nowym serwisie transakcyjnym. Po zalogowaniu z wykorzystaniem identyfikatora klienta oraz hasła internetowego, należy wybrać kolejno zakładki: Pasaż – Market – Usługi – Dyspozycje – Rachunki – Wniosek o wypowiedzenie rachunku osobistego/firmowego;
 5. podczas rozmowy z konsultantem za pośrednictwem czatu online.

Potrzebne dokumenty
Na oświadczeniu powinny znajdować się następujące informację: imię i nazwisko, PESEL, podpis posiadacza rachunku zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez bank, numer rachunku na który mają zostać przelane środki po upłynięciu okresu wypowiedzenia, tryb wypowiedzenia (miesięczny, natychmiastowy, skrócony).

Koszty zamknięcia i środki na rachunku
Realizacja dyspozycji jest bezpłatna, a podczas jej składania możliwe jest podanie numeru rachunku do przelania środków. Przelew realizowany jest bezpłatnie. Ujemne saldo musi zostać wyzerowane przed zamknięciem konta.

Bankowość internetowa
Dostęp do serwisu transakcyjnego zostanie automatycznie zablokowany w momencie zamykania rachunku.

Karty płatnicze
Karta będzie zastrzeżona przez bank. Powinniście ją trwale zniszczyć i zutylizować po zamknięciu rachunku.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana:

 • za pomocą bankowości elektronicznej, przechodząc kolejno do zakładek: Ustawienia – Osobiste – Zgody,
 • dzwoniąc na mLinię,
 • kontaktując się z Ekspertem online,
 • podczas wizyty w banku i rozmowy z pracownikiem placówki mBanku.

Regulamin banku znajdziecie tuta

Jeden z pierwszych banków internetowych w Polsce, należący do PKO Banku Polskiego. Najsłynniejsza promocja Inteligo to program poleceń z 100 zł premii dla obu stron programu.

Sposoby zamknięcia rachunku
Przy zamykaniu konta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Rachunek można zamknąć:

 1. drogą listowną przesyłając pismo na adres: Inteligo, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa;
 2. mailowo na adres adres: inteligo@inteligo.pl

Jednak dyspozycja otrzymana na adres poczty elektronicznej uwzględniona zostanie pod warunkiem podpisania dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Potrzebne dokumenty
Wypowiedzenie należy złożyć na wniosku udostępnionym przez bank na stronie Inteligo – wypowiedzenie umowy .

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu można wskazać numer rachunku na który mają zostać przelane środki po zamknięciu rachunku. Ewentualne zadłużenie należy spłacić przed końcem okresu wypowiedzenia.

Koszty i opłaty
Nie pobiera się opłat za zamknięcie rachunku.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Wraz z zamknięciem konta tracą ważność wszystkie karty płatnicze i narzędzia autoryzacyjne, nie ma potrzeby odsyłania ich do banku, wystarczy zniszczyć we własnym zakresie. Bankowość elektroniczna jest blokowana.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych traci ważność wraz z zamknięciem konta. Nie musicie robić nic więcej.

Regulamin dotyczący prowadzenia rachunków osobistych w Inteligo

Bank poszukujący aktywnie nowych klientów. Pewnie większość z Was ma lub miała tam konto. Niestety Millennium ubzdurał sobie, że nie chce premiować klientów, którzy korzystali już z dotychczasowych promocji. Miejmy nadzieję, że ten trend w końcu się odwróci.

Sposoby zamknięcia rachunku
Przy zamykaniu rachunku obowiązuje okres wypowiedzenia o standardowej długości 30 dni. Konto może zostać zamknięte:

 1. w oddziale Millennium Banku (zabierzcie ze sobą dowód osobisty) – oddziały;
 2. poprzez system Millenet, przechodząc kolejno do zakładek: Konta -> Wnioski -> Zamykanie konta;
 3. kontaktując się z konsultantem serwisu TeleMillennium pod numerem 22 598 40 40.

Koszty i opłaty
Bank nie pobiera dodatkowych opłat za zamknięcie rachunku.

Środki na rachunku
Jeśli na rachunku widnieje ujemne saldo, należy je spłacić, aby rachunek mógł zostać zamknięty. Pozostałe środki bank przeleje – bez dodatkowych opłat – na wskazany rachunek lub (w przypadku braku takiej dyspozycji) pozostaną one w depozycie Millennium Banku i będziecie mogli wypłacić je osobiście, za darmo w dowolnym oddziale.

Karty płatnicze i bankowość internetowa
Kartę należy zniszczyć we własnym zakresie. Dostęp do bankowości elektronicznej zamykany jest automatycznie, nie ma potrzeby składać dodatkowego wniosku o zamknięcie dostępu do systemu transakcyjnego.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez:

 • wizytę w dowolnym oddziale Banku Millennium po okazaniu ważnego dowodu osobistego;
 • kontaktując się z konsultantem serwisu TeleMillennium pod numerem 22 598 40 40.

Regulamin banku znajdziecie tutaj

Bank lubiany przez przedsiębiorców – głównie za sprawą darmowego konta firmowego i ciekawych promocji ze sporymi premiami. Dla klientów były fajne promocje, ale od pewnego coś jakby się zablokowało. Jestem jednak przekonany, że promocje Nest Banku wrócą ze zdwojoną siłą!

Sposoby zamknięcia rachunku
Obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia o długości jednego miesiąca. Bank oferuje wiele wygodnych form zamknięcia rachunku:

 1. telefonicznie, wybierając numer infolinii – 22 438-41-41;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (własnoręcznie podpisany wniosek);
 3. mailowo, wysyłając skan własnoręcznie podpisanego wypowiedzenia na adres: kontakt@nestbank.pl;
 4. bezpośrednio w oddziale banku – lista placówek.

Potrzebne dokumenty
Druk rozwiązania umowy znajdziecie tutaj. Wybierzcie z rozwijanej listy rodzaj produktu i nazwę rachunku, a następnie odszukajcie interesujący Was wzór.

Koszty i opłaty
Zamknięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Środki na rachunku
W wypowiedzeniu należy podać numer rachunku do darmowego przelewu środków. Ujemne saldo należy uregulować przed zamknięciem rachunku (bank poinformuje o wystąpieniu zadłużenia).

Karty płatnicze i bankowość online
Wraz z zamknięciem rachunku bankowość elektroniczna zostanie dezaktywowana, a karty płatnicze zastrzeżone. Należy je zniszczyć i zutylizować we własnym zakresie.

Zgody marketingowe
Wyrażone wcześniej zgody marketingowe można wycofać tymi samymi drogami, co przekazanie wypowiedzenia. Możecie zrobić to na tym samym dokumencie.

Regulaminy Nest Banku znajdziecie tutaj

Popularny bank w Polsce, który ostatnimi czasy włącza się do walki o najciekawsze promocje. Procedura zamykania konta jest dość standardowa. To ważne ze względu na umiarkowanie krótkie okresy karencji.

Sposoby zamknięcia rachunku
Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Druk trzeba złożyć pisemnie:

 1. w oddziale banku Pekao S.A. – adresy oddziałów;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres korespondencyjny oddziału, w którym prowadzone jest konto.

Potrzebne dokumenty
Bank nie udostępnia swojego druku wypowiedzenia. Należy sporządzić je samodzielnie lub wykorzystać wzór, który udostępniam na końcu wpisu. Wypowiedzenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, numer konta, które ma być zamknięte i sposób zadysponowania środkami, które pozostaną na rachunku po całkowitym rozliczeniu.

Dyspozycję należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu widniejącym w dokumentacji bankowej.

Koszty i opłaty
Zamknięcie konta jest darmowe.

Środki na rachunku
Ujemne saldo należy spłacić przed zamknięciem konta. Nadwyżkę bank przekaże na rachunek wskazany w wypowiedzeniu.

Karty płatnicze i bankowość online
Rozwiązanie umowy w zakresie rachunku skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy w zakresie karty/kart wydanych do rachunku oraz w zakresie usługi Pekao24. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia można korzystać w pełnym zakresie z rachunku, kart i usługi Pekao24. Z chwilą rozwiązania umowy posiadacz konta jest zobowiązany zniszczyć karty wydane do rachunku, w sposób uniemożliwiający posłużenie się kartami poprzez uszkodzenie paska magnetycznego oraz chipa.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana razem z zamknięciem konta. Wystarczy zawrzeć taką prośbę w przekazywanym piśmie.

Regulaminy poszczególnych kont i usług banku znajdziecie tutaj

PKO BP to w naszym kraju jeden z najbardziej rozpoznawalnych banków. Nie dziwne, skoro to największy bank w tej części Europy. Podobnie jak Inteligo, tak samo „duży” PKO BP słynie z programu poleceń. Ciekawe promocje oferowane są również w ramach „Konta dla Młodych”.

Sposoby zamknięcia rachunku
Konto zamkniecie (z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia):

 1. w oddziale PKO BP – lista oddziałów;
 2. drogą listowną, przesyłając pismo na adres dowolnej placówki banku.

Potrzebne dokumenty
Wzór wypowiedzenia rachunku w PKO BP – przyda się, jeśli wybierzecie drogę korespondencyjną.

Środki na rachunku
Jeśli na zamykanym rachunku znajdują się środki, należy określić w piśmie z wypowiedzeniem sposób ich rozdysponowania (w druku znajduje się odpowiednie miejsce). W momencie zamykania rachunku nie może być na nim żadnych zobowiązań finansowych wobec banku, jak na przykład odsetki czy zadłużenia.

Koszty i opłaty
Rozwiązywanie umowy z bankiem nie jest obarczone dodatkowymi kosztami.

Karty płatnicze i bankowość online
Wraz z rachunkiem zamykane są powiązane z nim usługi dodatkowe, na przykład usługi iPKO oraz karty płatnicze, które tracą ważność.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana poprzez kontakt listowny z bankiem, przez bankowość elektroniczną (zanim jeszcze skończy się okres wypowiedzenia), w placówce banku lub poprzez infolinię pod numerem 800 302 302.

Regulamin banku znajduje się tutaj

Santander Bank Polska to prawdopodobnie najaktywniejszy bank w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Często oferuje promocje dla nowych jak i obecnych użytkowników. Jego domeną jest rozwój bankowości mobilnej.

Sposoby zamknięcia rachunku
Okres wypowiedzenia rachunku w tym banku wynosi 28 dni – dość niestandardowo. Konto możecie zamknąć:

 1. w oddziale banku – będziecie potrzebowali dokument potwierdzający Waszą tożsamość (na przykład dowód osobisty lub paszport) – placówki banku;
 2. za pomocą infolinii pod numerem +48 61 81 19 9999 (komórki) lub 1 9999 (telefony stacjonarne) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Środki na rachunku i opłaty
Ujemne saldo na rachunku powinno być uregulowane najpóźniej w okresie wypowiedzenia. Nadwyżkę środków bank może przeksięgować na inny rachunek w dowolnym banku bez pobierania dodatkowych opłat. Zamknięcie konta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Karty płatnicze
Po przyjęciu rezygnacji z rachunku, karta zostanie zastrzeżona. Nie ma konieczności odsyłania jej do oddziału.

Zgody marketingowe
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać odwołana podczas składania dyspozycji zamknięcia rachunku. Bankowość elektroniczną zamkniecie w ten sam sposób – podczas rozwiązywania konta.

Regulaminy banku z podziałem na rachunki znajdują się tutaj

Wzór wypowiedzenia rachunku , czyli spieszymy na pomoc!

Większość banków nie udostępnia oficjalnych wzorów wypowiedzenia umowy. Taki dokument możecie w prosty sposób sporządzić ręcznie lub – dla większej wygody – wydrukować i wypełnić wzór, który wklejam poniżej. Jeśli wypowiedzenie będziecie wysyłali pocztą, lepiej to zrobić za pośrednictwem listu poleconego. Zachowajcie wówczas potwierdzenie nadania. Dla 100% pewności możecie również skorzystać z opcji ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru). W ten sposób żaden bank Wam nie zarzuci, iż nie dostał od Was korespondencji z wypowiedzeniem umowy.

O czym warto pamiętać zamykając rachunek bankowy

Zanim ostatecznie zamkniecie rachunek, zadbajcie o pobranie z niego pełnej listy transakcji. Może się to przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Przykładem może być jakaś kontrola lub staranie się o kredyt w innym banku. Większość banków udostępnia możliwość wygenerowania całej historii w pliku .csv lub .pdf. Dobrym pomysłem będzie również pobranie pojedynczych potwierdzeń przelewów, dotyczących kluczowych transakcji (na przykład wpływy wynagrodzenia lub płatności za ważne usługi).

Warto także pamiętać o weryfikacji szablonów przelewów oraz zmiany podanego numeru konta w instytucjach, w których podawaliście numer zamykanego rachunku.

Na koniec warto każdorazowo potwierdzić, że konto zostało zamknięte. Część banków wysyła potwierdzenia, część nie – do tych drugich trzeba po prostu zadzwonić i upewnić się, że nie widniejecie już w rejestrze jako klienci z otwartym rachunkiem. Ciekawym pomysłem jest również wysłanie symbolicznego grosika na zamknięte konto. Jeżeli środki do Was powrócą, będzie to oznaczało, iż rachunek nie istnieje i został prawidłowo zamknięty. Jeśli zaś grosik nie wróci, będzie to oznaczało zaksięgowanie go na koncie, które nie zostało zamknięte. Wówczas musicie interweniować!

A jeśli nie pamiętacie, gdzie dokładnie posiadacie konto, pomocna może okazać się Centralna informacja o rachunkach bankowych. Artykuł na temat funkcjonowania tej usługi postaram się umieścić w najbliższym czasie. Stay tuned!

Przypominam jednocześnie o szeregu promocji jakie prezentuje co jakiś czas na blogu. To sprawdzone sposoby które pozwolą osiągnąć dodatkowy dochód.

Strona internetowa robsob.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.
Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: robsob.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

error: