Czym są Programy Partnerskie?

Zarabianie w internecie nie jest żadnym mitem – to rzeczywistość dla tysięcy internautów, którzy w ten sposób dorabiają, a nawet traktują to jako główne źródło dochodów. Sposobów na czerpanie korzyści finansowych w sieci jest wiele, a jednym z nich są liczne programy partnerskie, nazywane również programami afiliacyjnymi lub po prostu afiliacją. Pytanie tylko o to, co to są programy partnerskie? Czy w rzeczywistości można zarobić na tym, że „wejdziemy” w programy partnerskie? Co oznacza w ogóle to pojęcie i jak zacząć zarabiać na programach tego typu?

Z definicji wynika, że programy partnerskie to narzędzie z jednej strony służące do marketingu internetowego, a z drugiej – do zarabiania pieniędzy za uczestnictwo internauty w większej sieci. Pod względem technicznym program partnerski to pewien skrypt stworzony przez programistów, sprzężony z bazą zamówień np. sklepu internetowego. Organizatorem programu partnerskiego mogą być banki, sklepy internetowe, portale e-commerce, firmy pożyczkowe i tym podobne. Słowem wszyscy, którzy oferują produkty i usługi. Natomiast uczestnikami programu afiliacyjnego są np. osoby fizyczne lub firmy dysponujące własną witryną WWW lub gotowe do jej utworzenia. Tak naprawdę programy partnerskie są przeznaczone dla każdego użytkownika internetu. Kiedy partner przystępuje do programu partnerskiego, umieszcza na swojej stronie internetowej materiały, jakie dostarczone mu zostały przez organizatora. Jeśli dzięki niemu organizator sprzeda produkt bądź usługę, to uczestnik otrzymuje za każdą taką transakcję ustaloną z góry prowizję.

Programy Partnerski i płynące z niego korzyści

Motywacją do przystąpienia do programu partnerskiego są oczywiście pieniądze. Programy partnerskie w praktyce dają przychód w postaci ustalonej prowizji od organizatora afiliacji. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaką przynosi to narzędzie. W praktyce zyski z niego czerpią nie tylko partnerzy, ale i sprzedawcy, tj. ich właściciele.

Jako partner takiego programu możesz osiągać korzyści w postaci prowizji, którą uzyskujesz:

 • nic samodzielnie nie sprzedając,
 • nie mając własnego produktu,
 • nie martwiąc się o dystrybucję produktów i usług oraz o obsługę klienta,
 • bez skupiania się na formalnościach,
 • bez prowadzenia księgowości,
 • nie płacąc nic za członkostwo w programach partnerskich – większość z nich jest darmowa.

Jako partner programu afiliacyjnego możesz po prostu skupić się na tym, jak najefektywniej polecać produkty potencjalnym klientom. Nie trzeba mieć przy tym zarejestrowanej działalności gospodarczej, ponieważ do współpracy w programach partnerskich zapraszane są również osoby fizyczne, z którymi organizator programu zawiera umowę dzierżawy powierzchni reklamowej (wydawca dzierżawi ją sieci partnerskiej).

O korzyściach płynących z programów partnerskich należy mówić również w związku ze sprzedawcą, właścicielem programu partnerskiego. On sam może zyskiwać nowych klientów, nie ryzykując pieniędzy na niepewne działania reklamowe, które zresztą mogą nie przynieść oczekiwanych skutków. Płaci on wyłącznie za wyniki i wydaje pieniądze, jak zarobi na nowych klientach. Program partnerski jest sposobem na promocję marki.

Modele rozliczeniowe w programach partnerskich

Modele rozliczeniowe w Programach Partnerskkich

Istnieją trzy główne modele rozliczeniowe w programach partnerskich. 

Chodzi o:

 • PPS (pay per sale) – gdzie wypłacana jest prowizja od zakupów, jakich dokonują poleceni przez partnera klienci u organizatora programu;
 • PPC (pay per click) – najkorzystniejszy model rozliczeniowy, gdzie prowizja wypłacana jest za każde kliknięcie w link lub banner partnera;
 • PPL (pay per lead) – gdzie prowizja wypłacana jest za dokonaną przez klienta określoną akcję, inną jednak niż stricte zakup, np. za zapisanie się do newslettera czy wypełnienie formularza.

Modele rozliczeniowe w programach partnerskich mogą występować oddzielnie względem siebie, ale też mogą się łączyć. Najważniejszą zasadą afiliacji jest to, że partnerzy i organizatorzy programów rozliczają się z reguły za uzyskane efekty.

programy partnerskie - robert sobolewski

Modele rozliczeniowe w Programach Partnerskkich

Można spotkać się także z inną systematyką modeli rozliczeniowych w afiliacjach, gdzie wyróżnia się:

 • Model CPS – najmodniejszy model rozliczeniowy, gdzie wynagrodzenie przyznawane jest za wygenerowaną sprzedaż. Może występować w wariancie kwotowym, jako stała stawka za sprzedaż, lub w wariancie procentowym, jako odpowiednia część wygenerowanego przychodu.
 • CPA – cost per action, inaczej model PPP (pay per performance), gdzie wynagrodzenie naliczane jest za każde wykonanie określonej akcji. W praktyce stosuje się przy tym modele: CPC, gdzie akcją jest klik, CPL, gdzie akcją jest lead (wspominany wcześniej model PPL), CPS, gdzie akcją jest sprzedaż, czy CPO, w którym akcją jest złożenie zamówienia.
 • CPC/PPC – cost per click / pay per click – gdzie organizator programu płaci za każdy wygenerowany klik.
 • uCPC/CPCu – czyli unique cost per click czy cost per click unique – model rozliczenia za każde unikatowe kliknięcie, pochodna modelu CPC czy PPC.
 • CPD – cost per download – określona stawka wypłacana partnerowi za każdorazowe pobranie danego pliku udostępnionego przez wydawcę.
 • CPE – cost per engagement – wynagrodzenie przyznawane jest za każdy konkretny przejaw zaangażowania użytkownika.
 • CPL lub PPL – cost per lead lub pay per lead – prowizja przyznawana za pozyskanie „leadu”, np. w postaci danych osobowych potencjalnego klienta.
 • CPM/CPT – cost per mille / cost per thousand – koszt, jaki reklamodawca ponosi za wyświetlenie reklamy przez tysiąc użytkowników.
 • oCPM – optimized cost per mile – zoptymalizowany model CPM.
 • CPO – cost per order – wynagrodzenie przysługuje partnerowi za każde wygenerowane zamówienie.
 • CPS/PPS – cost per sale / pay per sale – rozliczenie za dokonaną z polecenia partnera sprzedaż.
 • CPT/ PPT – cost per type / pay per type – rzadko stosowany model rozliczenia, w którym wynagrodzenie naliczane jest za przepisanie przez użytkownika danego hasła.
 • FF – flat fee – opłata pobierana jest przez wydawcę za emitowanie reklamy przez ustalony z góry okres.
 • CPV/PPV – cost per view / pay per view – koszt obejrzenia reklamy przez użytkownika.

Ile możesz zarobić w Programach Partnerskkich?

Istnieją różnego rodzaju modele rozliczeń i typy, w jakich są rozwijane programy partnerskie. Jak zarabiać na tych programach i ile można zyskać? Zarobki zależą od zaangażowania i kreatywności partnera. Im skuteczniej będziemy reklamować produkty i usługi organizatora programu, tym większe będą nasze dochody.

Najczęściej w programach partnerskich wypłacana jest prowizja za ustaloną aktywność docelowych klientów. Może być udzielana prowizja bezpośrednia i wieczna. Prowizja bezpośrednia otrzymywana jest, gdy klient wejdzie z danego linku np. do sklepu organizatora programu partnerskiego i dokona zakupu. Inny charakter ma prowizja wieczna, gdy partner zarabia na wszystkich zakupach od poleconego klienta, niezależnie od tego, w jakim czasie są one realizowane.

Jeszcze lepiej zarabiają partnerzy, którzy wchodzą na tzw. II poziom w programach partnerskich. Rola partnera zwiększa się – już nie reklamuje tylko produktów i usług organizatora ani nie zdobywa wyłącznie nowych klientów, ale też zachęca potencjalnych partnerów do przystąpienia do programu partnerskiego.

Kiedy partner programu partnerskiego wypracuje zyski, tj. naliczona zostanie mu prowizja, sieć afiliacyjna prześle naliczoną kwotę przelewem na konto bankowe wskazane przez partnera na etapie rejestracji w programie.

Jak zdecydować się na odpowiedni Program Partnerski?

Istnieje wiele firm i instytucji, które organizują programy partnerskie. Jak zacząć na nich zarabiać? Pierwszym krokiem będzie wybór odpowiedniego dla nas programu. Ważne, aby program partnerski miał jasną strukturę – partner od razu powinien wiedzieć, ile i na czym zarobi. Warto skorzystać z takich programów, które prowadzone są przez znane firmy czy instytucje, ponieważ ich renoma sprawi, że łatwiej będzie przyciągnąć do nich klientów.

Dla kogo są programy partnerskie?

Dla kogo są Programy Partnerskie?

Kiedy wiemy już, co to są programy partnerskie, możemy zacząć się zastanawiać, jak na nich zarabiać. Jak zacząć czerpać korzyści z konkretnych programów? Przede wszystkim trzeba wybrać taki program, który będzie nam odpowiadał. Właściwie każdy może przystąpić do programów partnerskich. Zwykle pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń, ale warto jest brać udział w programach, które rozumiemy i które działają w branżach w większym bądź mniejszym stopniu nam bliskich.

Łatwiej będzie nam promować coś, z czym się utożsamiamy i co rozumiemy niż produkty i usługi w zupełnie nieznanej nam branży. Prowadząc np. stronę WWW o tematyce finansowej i mając wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, można zapisać się do programu partnerskiego pośredniczącego np. w zaciąganiu kredytów i pożyczek.

Przypominam jednocześnie o szeregu promocji jakie prezentuje co jakiś czas na blogu. To sprawdzone sposoby które pozwolą osiągnąć dodatkowy dochód.

Strona internetowa robsob.pl to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.
Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: robsob.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

error: